Serwis Komputerowy Warszawa - tel. 733-810-060

Naprawa komputerów, naprawa laptopów. Diagnoza i naprawa komputerów i urządzeń peryferyjnych, usuwania konfliktów oprogramowania. Rozwiązujemy wszelkie problemy związane z sieciami, dostępem do Internetu. Zapewniamy uczciwość, solidność i wysoką jakość wykonywanych usług.

Zapraszamy: Serwis Komputrowy Warszawa : 733-810-060
Bibliografia

 1. Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1994.
 2. Bell D., The Coming ofthe Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting, New York, 1976.
 3. Castells M., The social implications ofinformation and communication technologies, w: World Social Science Report, UNESCO 1999.
 4. Castells M., Galaktyka Internetu, Poznań 2003.
 5. Doktorowicz K., Europejska definicja społeczeństwa informacyjnego, Transformacje 1-4/1997.
 6. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa-Kraków, 1999.
 7. Goban-Klas T., Społeczeństwo informacyjne i jego teorelycy, w: W drodze do Społeczeństwa Informacyjnego, red. J. Lubacz, Warszawa 1999.
 8. Goban-Klas T., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.
 9. Green J. O., Nowa era komunikacji, Warszawa 1999.
 10. Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, Białystok 1998.
 11. Jakubowicz K., Społeczeństwo obywatelskie, niezależna sfera publiczna i społeczeństwo informacyjne - niemożliwe połączenie?, w: Rewolucja informacyjna i społeczeństwo, red. Zacher L. W., Warszawa 1997.
 12. Johnson D. G., Czy Globalna Infrastruktura Informacyjna ma charakter demokratyczny?, Ethos 44/1998.
 13. Jurczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia, Katowice 2000.
 14. Katedra Marketingu Akademii Ekonomicznej "w Krakowie, Badanie polskich użytkowników sieci Internet, Kraków 1999. http://badanie.ae.krakow.pl
 15. Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1980.
 16. Krzysztofek K., Polityka i demokracja w społeczeństwie informacyjnym, w: W drodze do Społeczeństwa Informacyjnego, red. J. Lubacz, Warszawa 1999.
 17. Krzysztofek K., Społeczeństwo informacyjne i rewolucja teleinformatyczna. Przegląd trendów cywilizacyjnych pod koniec drugiego milenium, w: Rewolucja informacyjna i społeczeństwo, red. Zacher L. W., Warszawa 1997.
 18. Kurcz I., Psychologiajęzyka i komunikacji, Warszawa 2000.
 19. Mchale J., Rozmiary zmian, w: Technika a społeczeństwo. Antologia, red. Siciński A.,Warszawa 1974.
 20. McLuhan M., Środki komunikowania - przedłużenie człowieka, w: Technika a społeczeństwo. Antologia, red. Siciński A., Warszawa 1974.
 21. Mikułowski-Pomorski J., Informacja i komunikacja. Pojęcia, wzajemne relacje, Wrocław 1988.
 22. Olson S. R., Teorie komunikowania: ponowne rozpatrzenie kwestii, w: Współczesne systemy komunikowania, red B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 1998.
 23. Pawłowska A., Prawo do informacji czy prawo do prywatności?, w: Rewolucja informacyjna i społeczeństwo, red. Zacher L. W., Warszawa 1997.
 24. Pentor: Profil polskich Internatów http://www.pentor.com.pl
 25. Siciński A., Społeczeństwo informacyjne: próba nazwania naszych czasów, w: W drodze do Społeczeństwa Informacyjnego, red. J. Lubacz, Warszawa 1999.
 26. Sienkiewicz P., Analiza systemowa rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w: Rewolucja informacyjna i społeczeństwo, red L. W. Zacher, Warszawa 1997.
 27. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1978.
 28. Słownik wyrazów obcych, red. Z Rysiewicz, Warszawa 1967.
 29. TNS OBOP: Internet- III kwartał 2003.
 30. TNS OBOP: Dostęp i korzystanie z Internetu styczeń-czerwiec 2002. http://www.obop.com.pl
 31. Toffler A. i Toffler H., Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Poznań 1996.
 32. Toffler A. Szokprzyszłości, Poznań 1998.
 33. Toffler A., Trzeciafala, Warszawa 1997.
 34. Wallace P., Psychologia Internetu, Poznań 2001.
 35. Wojciechowska H., Japońska wizja społeczeństwa informacyjnego, Prasa Techniczna 5/1988.
 36. Zacher L. W., Społeczeństwo bogate w informacje?, W: Rewolucja informacyjna i społeczeństwo, red. Zacher L. W., Warszawa 1997.
 37. Zacher L. W., Świadomość społeczeństwa informacyjnego. Niektóre ustalenia pojęciowe, w: Społeczeństwo informacyjne w perspektywie człowieka, techniki, gospodarki, red. Zacher L. W., Warszawa 1999.