Serwis Komputerowy Warszawa - tel. 733-810-060

Naprawa komputerów, naprawa laptopów. Diagnoza i naprawa komputerów i urządzeń peryferyjnych, usuwania konfliktów oprogramowania. Rozwiązujemy wszelkie problemy związane z sieciami, dostępem do Internetu. Zapewniamy uczciwość, solidność i wysoką jakość wykonywanych usług.

Zapraszamy: Serwis Komputrowy Warszawa : 733-810-060
Komunikowanie się - zasadniczy element życia społecznego

Komunikowanie - podstawa życia społecznego

Komunikowanie się ludzi, rozumiane jako proces wymiany znaków symbolicznych, odgrywa zasadniczą rolę w życiu społecznym, jest fundamentem działania każdej grupy czy społeczności. Zakres komunikacji wyznacza funkcjonalne granice danej grupy, określa także efektywność jej działania.

Systemy komunikowania w społeczeństwie są jednak bardzo różnorodne. Znaczna część współczesnych społeczeństw charakteryzuje się nieograniczoną możliwością komunikowania się jednostek czy grup między sobą. Istnieją również społeczności tak rozwarstwione, jak np. W Indiach, gdzie możliwości komunikowania się jednostek pomiędzy sobą są bardzo ograniczone i określone przez ich pochodzenie i pozycję społeczną. Istniały także społeczności rządzone w sposób despotyczny, gdzie stosunek pomiędzy dwoma poddanymi był czymś wtórnym wobec stosunku pomiędzy poddanym a władcą, czy zhierarchizowane społeczności feudalne suwerenów i wasali wraz ze swoistą, właściwą im techniką kontaktów społecznych.

Komunikowanie odgrywa również ogromną rolę w kształtowaniu sie ludzkiej świadomości, jest istotnym elementem procesu wychowania, "najważniejszym środkiem z którego pomocą dziecko uczy się być ludzką istotą" .1 Jako przykład mogą posłużyć być historie dzieci które rozwijały się w społecznościach zwierząt, brak możliwości porozumiewania się z ludźmi stanął im na przeszkodzie w pełny rozwinięciu cech ludzkich.

Można powiedzieć, że komunikowaniem jest każdy typ działalności ludzkiej, jeśli tylko w grę wchodzi jakakolwiek wymiana informacji 2. W myśl tego twierdzenia komunikacją jest nie tylko wymiana znaczących symboli i wiedzy teoretycznej, ale także produkcja, wymiana dóbr, towarów, usług. Od rozwoju i sprawności komunikowania zależy nie tylko osobowość człowieka, ale i rozwój kultury, nauki i gospodarki.1  T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa - Kraków 1999,8. 40.
2  I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000, s. 10.