Serwis Komputerowy Warszawa - tel. 733-810-060

Naprawa komputerów, naprawa laptopów. Diagnoza i naprawa komputerów i urządzeń peryferyjnych, usuwania konfliktów oprogramowania. Rozwiązujemy wszelkie problemy związane z sieciami, dostępem do Internetu. Zapewniamy uczciwość, solidność i wysoką jakość wykonywanych usług.

Zapraszamy: Serwis Komputrowy Warszawa : 733-810-060
Historia Internetu


Historia polskiego Internetu

Historia polskiego Internetu sięga 1990 roku, kiedy to Polska została przyłączona do kopenhaskiego węzła międzynarodowej sieci komputerowej EARN (European Academic and Research Network) łączem o przepustowości 9600 bit/s.

Pierwsza wymiana poczty elektronicznej nastąpiła 17 sierpnia 1991 roku pomiędzy Centrum Informatycznym Uniwersytetu Warszawskiego (CIUW) a Kopenhagą.

Przez długi czas polski Internet był prawie wyłącznie siecią akademicką. Jedynym działającym w Polsce operatorem Internetu była Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), działająca początkowo w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie (od grudnia 1993) jako samodzielna Jednostka Badawczo-Rozwojowa podlegająca Komitetowi Badań Naukowych.

W latach 1994 -1995 nastąpiło stopniowe rozpowszechnianie się Internetu poza środowisko akademickie. W czerwcu 1994 Stanisław Tymiński uruchomił W Warszawie Maloka BBS - płatnego BBS z dostępem do Internetu. Był to pierwszy komercyjny dostępu do Internetu w Polsce za cenę dostępną dla osób prywatnych (koszt wynosił 480 tys. złotych miesięcznie za konto). Maloka BBS działa do końca lipca 1996 r. (została zamknięta z powodów finansowych).

Użytkowników Internetu w tym czasie w Polsce wciąż jednak było niewielu, także firmy komercyjne były niemalże nieobecne w Internecie, za wyjątkiem nielicznych firmy, które prowadziły działalność związaną z technologiami sieciowymi. Korzystanie z Internetu ograniczało się głównie do wymiany e maili i uczestnictwa w listach dyskusyjnych. Polskie serwisy informacyjne poza nielicznymi wyjątkami właściwie nie istniały. Większego zainteresowania tematyką Internetu nie okazywały nawet czasopisma komputerowe.

Pierwszym w Polsce papierowym czasopismem mającym swoją wersję elektroniczną był krakowski dodatek lokalny "Gazety Wyborczej" - "Gazeta w Krakowie", który pojawił się w Internecie w październiku 1994 roku. Wkrótce potem do "Gazety w Krakowie" dołączył także cotygodniowy dodatek "Gazety Wyborczej" - "Komputery i Biuro". Na przełomie lat 1994/1995 w dodatku "Komputery i Biuro" zaczęły regularnie ukazywać się teksty mówiące zarówno o samym Internecie, jak i wzmiankujące Internet przy okazji innych tematów (np. jako drogę dystrybucji oprogramowania).

We wrześniu 1995 r. w Warszawie odbyła się pierwsza konferencja "Internet W Polsce", która była pierwszą publiczną prezentacją Internetu adresowaną do środowisk nie związanych z uczelniami ani firmami komputerowymi.

W tym czasie W Polsce było około 10 providerów Internetu, byli oni jednak wciąż przyłączeni do jedynej w Polsce sieci szkieletowej, której operatorem był NASK. W listopadzie 1995 roku NASK podjął próbę wprowadzenia nowych zasadach rozliczania użytkowników za ruch W sieci, argumentując to tym, iż użytkownicy zbytnio obciążają sieć.

Według nowego cennika wysokość opłat miałaby być uzależniona od liczby megabajtów danych przesłanych zarówno od jak i do abonenta. Odpowiedzią na propozycję nowego cennika NASK-u była wielka akcja protestacyjna, zorganizowana pod hasłem "Walka o polski Internet". Uczestnicy protestu krytykowali wprowadzenie proponowanych przez NASK zasad płacenia za dostęp do Internetu, gdyż spowoduje to upadek wszelkich polskich serwisów WWW i drastyczne ograniczenie korzystania z sieci w ogóle. W wyniku interpelacji poselskich W Sejmie oraz kontroli zarządzonej przez KBN, NASK wprowadził nowy - kompromisowy cennik.

"Sprawa cennika NASK-u" stała się bodźcem dla polskich providerów motywującym do choćby częściowego uniezależnienia się od monopolu NASK-u. Części providerów udało się uzyskać własne łącza do światowego Internetu, inni zwrócili się w stronę TPSA, która wtedy właśnie zaczęła wchodzić na polski rynek internetowy.

W kwietniu 1996 r, na polski rynek internetowy weszła TP S.A. uruchamiając dostęp do Internetu za pośrednictwem numeru 0-202122, łamiąc tym samym monopol NASK-u.

Równocześnie TP S.A. zaczęła świadczyć usługi dostępu do Internetu łączami stałymi, w cenach znacznie niższych niż proponowane przez NASK. Liczba użytkowników Internetu W Polsce zaczęła gwałtownie rosnąć, zwłaszcza po uruchomieniu przez Polbox w grudniu 1996 roku pierwszego serwera darmowych kont pocztowych.