Elementy procesu komunikowania

Konsekwencją różnicy stanowisk w rozumieniu i definiowaniu pojęcia komunikowanie jest wielość i różnorodność schematów przedstawiających to zjawisko.

Poniżej zostanie przedstawiona za T. Goban-Klasem analiza elementarnych modeli komunikowania pozwalająca na wskazanie zasadniczych elementów tego procesu.

Shannon - model przekazu sygnałów

Najbardziej wpływowym i dla wielu autorów wzorcowym jest model skonstruowany przez matematyka Claude'a Shannona W 1948 roku. Model ten W swym pierwotnym sformułowaniu odnosił się tylko do transmisji sygnałów w układach technicznych takich jak telefon, czy telegraf. Schemat ten został jednak szybko zaadoptowany do analizy komunikowania się ludzi, poprzez personi?kację nadajnika W nadawcę, a odbiornika W odbiorcę.

Zgodnie z tym modelem proces komunikacji rozpoczyna źródło informacji, tworząc przekaz, który następnie jest przekształcany przez nadajnik W sygnał. Sygnał jest poprzez kanał prowadzony do odbiornika rekonstruującego z odebranego sygnału przekaz, który dociera do odbiorcy. W modelu tym uwzględniono również możliwość pojawienia się zakłóceń podczas przepływu sygnału przez kanał, nazywając je szumem.

Schemat stworzony przez Shannona jest bardzo ogólny, traktuje zjawisko komunikowania jako proces czysto techniczny, nie zawiera zmiennych semantycznych, psychologicznych czy społecznych, nie uwzględnia dynamiki tego procesu, zakłada bierność odbiorcy.Lasswell - model aktu perswazyjnego

Nowe wzory przepływu informacji

Zasadnicze cechy procesu komunikowania