Serwis Komputerowy Warszawa - tel. 733-810-060

Naprawa komputerów, naprawa laptopów. Diagnoza i naprawa komputerów i urządzeń peryferyjnych, usuwania konfliktów oprogramowania. Rozwiązujemy wszelkie problemy związane z sieciami, dostępem do Internetu. Zapewniamy uczciwość, solidność i wysoką jakość wykonywanych usług.

Zapraszamy: Serwis Komputrowy Warszawa : 733-810-060
Elementy procesu komunikowania

Konsekwencją różnicy stanowisk w rozumieniu i definiowaniu pojęcia komunikowanie jest wielość i różnorodność schematów przedstawiających to zjawisko.

Poniżej zostanie przedstawiona za T. Goban-Klasem analiza elementarnych modeli komunikowania pozwalająca na wskazanie zasadniczych elementów tego procesu.

Shannon - model przekazu sygnałów

Lasswell - model aktu perswazyjnego

Nowe wzory przepływu informacji

Zasadnicze cechy procesu komunikowania

Bogusława Dobek - Ostrowska ujmuje cechy procesu komunikowania W kilku zasadniczych aspektach:

  • Komunikowanie jest specyficznym procesem społecznym - odnosi się do co najmniej dwóch jednostek i przebiega zawsze w środowisku społecznym.
  • Proces ten zachodzi w określonym kontekście społecznym, który determinuje liczba i charakter uczestników komunikujących się. Może to być kontekst interpersonalny, grupowy, instytucjonalny, bądź masowy.
  • Komunikacja to proces kreatywny. Polega na budowaniu nowych pojęć i ciągłym przyswajaniu wiedzy o otaczającym nas świecie.
  • Jest to proces ciągły (trwa od chwili narodzenia człowieka do jego śmierci) i symboliczny- posługuje się symbolami i znakami, a aby mogło dojść do porozumienia się uczestników musi istnieć wspólnota semiotyczna, czyli posługiwanie się tymi samymi znakami i symbolami.
  • Jest to również proces interakcyjny tzn. że pomiędzy jego uczestnikami wytwarzają się określone stosunki, które mogą mieć charakter partnerski (komunikowanie symetryczne), lub opierać się na stosunku dominacji i podporządkowania (komunikowanie niesymetryczne lub komplementarne).
  • Komunikowanie jest zasadniczo celowe si świadome, ponieważ działaniem każdego uczestnika kierują określone motywy.
  • Komunikowanie jest nieuchronne - co oznacza, że ludzie zawsze i wszędzie będą się ze sobą porozumiewać w sposób uświadomiony, lub nieuświadomiony.
  • Proces komunikacji jest złożony (wieloelementowy) i wielofazowy, może mieć charakter dwustronny lub jednostronny, werbalny lub niewerbalny, bezpośredni, medialny lub pośredni.
  • Komunikowanie jest nieodwracalne, nie da się go cofnąć, powtórzyć czy zmienić przebiegu.